Asystent Dzierżawy - Twój elektroniczny pomocnik
rozliczaj klientów szybciej, zredukuj ilość błędów, przyśpiesz dostęp do danych

Prosty dostęp do danych
Szybki dostęp do klientów, umów jak i maszyn, wraz z ich powiązaniami! Przyjazna i szybka wyszukiwarka z sortowaniem.

Szybkie rozliczenia klientów
Wprowadź licznik a aplikacja zaprezentuje rozliczenie z możliwością wydruku w przyjaznej formie!

Podgląd oczekujących rozliczeń
Wszystkie umowy do rozliczenia w jednym miejscu! Rozlicz maszyny z aktualnymi licznikami lub przypomnij klientom o podaniu licznika.

Jak to działa?

Szybki dostęp do danych?

Za pomocą intuicyjnej wyszukiwarki uzyskasz szybki wgląd do:

Klientów
Przypisane umowy i maszyny
Maszyn
Liczniki maszyny, klienci i umowy w których występowała
Umów
Maszyny, rozliczenia, kontynuacje i poprzednie umowy
Szybkie rozliczenia klientów?

Rozliczanie klientów nigdy nie było tak proste:

1.
Wybierz umowę do rozliczenia
Aplikacja wylistuje wszystkie umowy gotowe do rozliczenia, z prostą wyszukiwarką.
2.
Podaj liczniki maszyn
Wprowadź licznik maszyny lub zaakceptuj istniejący aktualny licznik.
3.
Gotowe!
Umowa została rozliczona, możesz teraz wydrukować lub podejrzeć rozliczenie danej umowy.
Podgląd oczekujących rozliczeń?

Aplikacja zadba o to by żadne rozliczenie nie zostało pominięte. Rozliczenia na obecny miesiąc jak i te zaległe zostaną podliczone i wyświetlone w przystępnej formie w aplikacji, umożliwiając Ci szybki podgląd sytuacji jak i możliwość skontaktowania się z klientem.

Formularz zgłaszania liczników dla klientów!

Formularz specjalnie dla Twoich klientów, umożliwiający zgłaszanie liczników prosto z poziomu przeglądarki internetowej. Formularz sprawdzi podany przez klienta licznik który pojawi się w aplikacji - automatycznie zostanie przypisany do odpowiadającej maszyny bazując na podanym numerze.

Dodatkowy opis

Rozliczanie maszyn
Taryfy według których rozliczane są maszyny

Serwisowa

Maszyny rozliczane są za wykonane kopie według podanej stawki, osobnej dla licznika kolorowego i czarno-białego.

Dzierżawy

Maszyny rozliczane są za kopię powyżej określonych limitów. Do rozliczenia dodawana jest kwota ustalonego abonamentu.

Dzierżawy
bez limitu

Maszyny rozliczane są za kopie jeśli ich koszt przekroczy abonament, w przeciwnym wypadku kwota rozliczenia jest równa określonemu abonamentowi.

Zaokrąglanie rozliczeń

Aplikacja zaokrągla w górę rozliczenie maszyny do dwóch miejsc po przecinku, same stawki za kopię mogą mieć do czterech miejsc po przecinku.

Automatyczny import liczników!

Kserokopiarka
Email z licznikiem
Asystent Dzierżawy

Koniec z upominaniem się o stany liczników Twoich maszyn. Skorzystaj z funkcji automatycznego importu liczników w maszynach Konica Minolta. Skonfiguruj maszyny by wysyłały liczniki na Twój wydzielony adres email i pozwól aplikacji zaimportować je do swojej bazy danych. Zaimportowane liczniki pojawią się w aplikacji umożliwiając szybkie rozliczenie bez ręcznego wyszukiwania i przepisywania.

Lista wspieranych maszyn z biegiem czasu będzie się powiększać.

Dane i raporty
Wyświetl interesujące Cię informacje.

Klienci

Lista wszystkich twoich klientów z łatwym dostępen do ich danych z możliwością łatwego druku.

Umowy

Przejrzysta lista i łatwe wyszukiwanie umów według daty i rodzaju dzięki naszym raportom.

Maszyny

Pełna lista maszyn z łatwym dostępem do szczegółów oraz informacji o najczęściej używanych.

Rozliczenia

Przejrzyste rozliczenia z sortowaniem, podsumowaniem umów i opisem przychodów z rozliczeń.

Generowanie CSV

Dane i raporty można wydrukować lub wygenerować jako plik CSV.

Asystent Dzierżawy w liczbach
Obecnie program rozlicza:

1.131 klientów
2.089 maszyn

dla których wygenerowano

68.402 rozliczeń
Dołącz do nas

Cennik
Dostępne taryfy

Próbny
0 zł
3 miesiące
Brak limitów użytkowania!
Trzy miesiące na wypróbowanie!
Podstawowy
300 zł
miesięcznie
Do 200 klientów
Do 400 maszyn
Nielimitowany
600 zł
miesięcznie
Brak limitów użytkowania!
Skontatkuj się z nami!